Kontakt

Vill du av någon anledning kontakta mig går det utmärkt via mejl:
kontakta@flickanifransmaland.se

Jag svarar när jag hittar tiden till att göra det.